top of page

Ondersteuning voor mantelzorgers

Langdurig mantelzorgen kan bijzonder intensief zijn. Zeker als u dit combineert met werk of met de zorg voor een gezin. Door constante veranderingen in de zorg, is het vinden van de juiste ondersteuning vaak frustrerend. De mantelzorgmakelaar ondersteunt u in dit proces. De mantelzorgmakelaar is bekend met de steeds veranderende wet- en regelgeving en weet hoe processen lopen. Bovendien is de mantelzorgmakelaar een onafhankelijke professional die uw belang centraal stelt.

Mantelzorgmakelaar

U bepaalt zelf welke taken u laat overnemen door de mantelzorgmakelaar. U kunt de mantelzorgmakelaar inschakelen voor: begeleiding en ondersteuning, uitzoekwerk en regelwerk. U houdt de regie; de mantelzorgmakelaar doet het voor u.

Begeleiding en ondersteuning

 • PGB of zorgaanvraag begeleiden van A tot Z (WMO, wet langdurige zorg, jeugdwet of zorgverzekeringswet)
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning bieden
 • Overleg met instanties overnemen of daarbij helpen
 • Indicaties aanvragen
 • Bezwaarschriften schrijven, gerelateerd aan zorg
 • Bemiddelen met werkgever over afstemmen van werk- en zorgtaken

Uitzoekwerk

 • Juiste weg naar zorg en begeleiding
 • Financiële vraagstukken rondom zorg
 • Passende zorg of persoonlijke hulp op maat met u uitzoeken
 • Passende woonruimte met u uitzoeken
 • Wettelijke regelingen uitzoeken

Regelwerk

 • Vervangende respijtzorg regelen
 • Eigen bijdrage berekenen
 • Gesprek met gemeente of wijkverpleegkundige (keukentafelgesprek) voorbereiden
 • Persoonlijk plan schrijven

Hebt u een andere taak die u uit wilt besteden om het mantelzorgen te verlichten?

Vraag het vrijblijvend aan Mantelzorgmakelaar Brabant.

bottom of page